Notarishuis Leuven

 

Notarishuis Leuven

 

NOTARISHUIS LEUVEN CVBA

Bondgenotenlaan 134
3000 Leuven
Tel. (016) 22.19.55
Fax. (016) 22.19.05

CVBA
BTW BE 0887278794
RPR Leuven
Verzekeringen van het Notariaat cvba

 

21 februari 2018

Wat is een bodemattest? Wat zijn risicogronden? Wat houdt een bodemonderzoek in? En met welke kosten moet je rekening houden?
U krijgt het antwoord in onze tip van de week.

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

18 februari 2018

Niemand weet wat de toekomst zal brengen als het op onze gezondheid aankomt. Gelukkig zijn er een paar zaken die je preventief kan regelen wanneer je vreest dat de gezondheid van een familielid in de toekomst achteruit zal gaan.

In het kader van vermogensbeheer kan de “zorgvolmacht” soelaas bieden. Met een zorgvolmacht (via een lastgeving) geeft het betrokken familielid de bevoegdheid aan één of meerdere personen om specifieke of algemene handelingen te stellen met betrekking tot zijn vermogen. Om een lastgevingsovereenkomst te sluiten en een zorgvolmacht te geven moet de betrokken persoon wél nog wilsbekwaam zijn. Dit betekent dat de persoon volledig besef moet hebben van de genomen beslissingen met betrekking tot zijn vermogen. Het is dus beter om dit niet te lang uit te stellen, indien zijn gezondheid sterk achteruit gaat, bijvoorbeeld door geheugenverlies.

Het grote voordeel van de zorgvolmacht is dat het ook voor de toekomst uitwerking kan hebben, wanneer de beschermde persoon niet meer in staat is om zijn vermogen te beheren. De beschermde persoon kan dus op voorhand perfect bepalen dat zijn lasthebber (die persoon aan wie hij de zorgvolmacht geeft) slechts bepaalde handelingen zal kunnen stellen vanaf het moment waarop hij dit zelf niet meer kan. In die zin kan een zorgvolmacht ook een rol spelen bij successieplanning.

Opgelet! Een belangrijke voorwaarde om een zorgvolmacht te laten doorwerken na de wilsonbekwaamheid, is dat de lastgeving geregistreerd wordt in het Centraal Register voor Lastgevingen (CRL). Zonder registratie zal de zorgvolmacht van rechtswege beëindigen vanaf het moment dat de betrokken persoon wilsonbekwaam wordt. Een particulier kan niet zelf een zorgvolmacht laten registreren; hij of zij moet hiervoor naar de notaris of de griffie van de rechtbank.

Aarzel niet om de notaris hierover aan te spreken. Hij zal je op gepaste wijze kunnen adviseren over het nut van een zorgvolmacht.

Klik hier voor meer info

Bekijk ook onze videotip

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

14 februari 2018

Je vermogen in de erfenis laten zitten of op voorhand een schenking doen? Zullen je erfgenamen minder belastingen moeten betalen? Kan je iets meer schenken aan één van je kinderen? Wat zegt het nieuwe erfrecht over schenkingen? 
U krijgt het antwoord in onze tip van de week.      

 

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

 

Viviane BEUCKELS
Notarieel medewerkster

vbeuckels(plaats the 'at' sign hier)telenet.be
Tel. 016/22.19.45

Verantwoordelijke voor de verkopen uit de hand

Dries SCHOUTETEN
Notarieel medewerker

open.verkoop(plaats the 'at' sign hier)telenet.be
Tel. 016/22.19.55

Verantwoordelijke openbare verkopen

 
 

Immo

Uit de hand verkoop € 255.000

Huis
Tulpenlaan 26
3020 Herent

Uit de hand verkoop € 244.000

Huis
Koetsweg 26A
3010 Kessel Lo

Uit de hand verkoop € 314.000

Huis
Koetsweg 26
3010 Kessel Lo

Uit de hand verkoop € 349.000

Huis
Martelarenlaan 35
3010 Leuven

Uit de hand verkoop € 285.000

Appartement
Guido Gezellelaan 3
3010 Leuven

Uit de hand verkoop € 425.000

Huis
Vlamingenstraat 80
3000 Leuven

Uit de hand verkoop € 385.000

Huis
Mechelsesteenweg 355
3020 HERENT

 
 

NOTARISHUIS LEUVEN CVBA

Bondgenotenlaan 134
3000 Leuven
Tel. (016) 22.19.55
Fax. (016) 22.19.05

CVBA
BTW BE 0887278794
RPR Leuven
Verzekeringen van het Notariaat cvba