Notarishuis Leuven

 

Notarishuis Leuven

Aantal oprichters en hun hoedanigheid

Gezien een vennootschap in essentie een samenwerkingsovereenkomst is, veronderstelt dit dat zij minstens door 2 personen wordt opgericht. Dit kunnen zowel natuurlijke (fysieke) als rechtspersonen zijn.

 

Zowel de nv als de bv kunnen zowel door één of meerdere aandeelhouders of vennoten worden opgericht. Daarmee wordt voor de nv komaf gemaakt met een beperking van het verleden.

Een nv kan vandaag door één aandeelhouder opgericht worden en één bestuurder.

Voor bv betekent dit dat de vroegere éénpersoons-bvba overbodig is geworden. Een bv kan nu perfect door één vennoot worden opgericht.

 

Bij een cv speelt de samenwerkingsgedachte een centrale rol, en dus zal er dus altijd een verplichte meerhoofdigheid spelen (minstens drie aandeelhouders) die elk beperkt aansprakelijk zijn.